Zabiegi, które oferuje medycyna estetyczna warte uwagi

Poprawa wyglądu, zatrzymanie efektów starzenia się, cofnięcie negatywnych zmian wynikających z procesu starzenia się jest możliwa do realizowania poprzez zastosowanie coraz większej liczby skutecznych preparatów oraz zabiegów. Read the rest of this entry »

Jak poprawić wygląd decydując się na usługi z dziedziny medycyna estetyczna?

Efekty, które można uzyskać poprzez zastosowanie zabiegów medycyny estetycznej mogą być coraz bardziej zarówno długotrwałe a jednocześnie długoterminowe. Wynika to między innymi z coraz bardziej intensywnego rozwijania Read the rest of this entry »

Rozpoznawanie zatrzymania krążenia:

-1. TĘTNO. Niemożność wymacania jakiegokolwiek tętna. Zaznaczyć należy, że niejednokrotnie trudno jest wyczuć obwodowe tętno u osób otyłych, u chorych z obkur-

czcnymi naczyniami, u chorych we wstrząsie, chociaż krążenie mózgowe jest w sposób oczywisty zachowane, ponieważ nie zanikają inne funkcje życiowe. Ciągłe monitorowanie tętna jest pomocne w szybkim rozpoznaniu zatrzymania krążenia, jak również ciągła kontrola elektrokardiograficzna, umożliwiająca także różnicowanie asystolii z migotaniem komór. Prawidłowy zapis EKG nie musi oznaczać, że krążenie jest wydolne.

Read the rest of this entry »

NERW SROMOWY

-8. NERW SROMOWY. Uciśnięty może zostać przez źle zabezpieczone siodełko kroczowe, szczególnie podczas pociągania za nogi. Nerw przyciskany jest do guzowatości kulszowej. Porażenie nerwu sromowego powoduje utratę czucia w okolicy kroczowej oraz nietrzymanie stolca.

-9. NERW UDOWY182. Uszkodzony może zostać przez automatyczne rozwieracze stosowane podczas laparotomii w podbrzuszu. W rezultacie dochodzi do niemożności wykonania zgięcia w stawie biodrowym i wyprostu w stawie kolanowym. Utrata czucia występuje na przedniej powierzchni uda i przednio-przyśrodkowej stronie łydki.

Read the rest of this entry »

Ryzyko operacji u noworodków

W czasie operacji, kiedy płuco jest uciśnięte, utlenowanie jest monitorowane przez skórę jeżeli wartości oksymetryczne gwałtownie spadną, płuco rozpręża się aż do powrotu prawidłowych wartości. Po zabiegu pozostawia się dren w jamie opłucnej.

Ryzyko operacji u noworodków przedwcześnie urodzonych wiąże się z cechami wcześniactwa. Śmiertelność u tych dzieci była wysoka 23-41%, ośrodki stosujące wyżej opisaną technikę podają spadek śmiertelności poniżej 20%, a u wcześniaków operowanych z niewielkimi zmianami w płucach nawet do 0% (4, 5).

Read the rest of this entry »

Leczenie

Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest każdy przetrwały przewód tętniczy bez nadciśnienia płucnego zaporowego i bez współistnienia wad serca, w których konieczne jest zachowanie jego drożności.

W grupie noworodków przedwcześnie urodzonych, przyjmowanych na oddziały intensywnej terapii w ciężkim stanie ogólnym, próbuje się uzyskać zamknięcie światła przewodu metodami zachowawczymi, stosując od 1979 r. inhibitory prosta- glandyn w postaci indometacyny. Podaje się ją przez zgłębnik do żołądka bądź stosuje się we wlewce do odbytnicy, w dawkach 0,2 mg/kg m.c. Jeżeli po tej jednorazowej podaży przewód w ciągu 6 godzin nie zamknie się, podaje się tę samą ilość powtórnie i ewentualnie powtarza po raz trzeci po 24 godzinach. Brak odpowiedzi na zastosowaną trzykrotnie indometacynę kwalifikuje dziecko do leczenia chirurgicznego.

Read the rest of this entry »

Powikłania pooperacyjne

Powikłania pooperacyjne. Powikłania w postaci nawrotu przecieku czy zaburzeń rytmu serca występują rzadko. Powikłania związane z użyciem krążenia pozaustro- jowego obserwowane są sporadycznie. Opisano je na str. 206.

Wyniki. Zarówno bezpośrednie, jak i odległe są dobre. W 98% uzyskuje się całkowite wyleczenie. Śmiertelność operacyjna wynosi od 0 do 2% (4, 10).

Read the rest of this entry »