Author Archive

Powikłania odległe

Poważny problem stanowi nawrót zwężenia, tzw. rekoarktacja. Zdarza się częściej u dzieci operowanych w okresie noworodkowym i wczesnoniemowlęcym. Na jej powstanie wpływa sposób zespolenia.

Zapobiega tej komplikacji zespolenie bez napięcia, szwami umożliwiającymi wzrost naczynia, uniknięcie stanu zapalnego. Rokowanie u tych chorych jest poważne.

Ściana aorty jest zmieniona, krucha, wtopiona w zrosty z otoczeniem. Reoperacja jest zabiegiem ryzykownym, istnieje znacznie większa niż przy pierwszym zabiegu możliwość niedotlenienia rdzenia i nerek (2). Wykonuje się ją zwykle w krążeniu pozaustrojowym z obniżeniem temperatury ciała. Można też wykonać zespolenie omijające koniec do boku za pomocą wstawki z tworzywa sztucznego. Jest to w wielu przypadkach konieczność, jednak w okresie wzrostu dziecka wyniki Lego typu ope-racji nie są zachęcająco (5, 9).

Read the rest of this entry »

Po wyłączeniu krążenia pozaustrojowego

Jeżeli zwężenie podzastawkowe nie było zbyt duże, a wycięcie przerosłych mięśni stożka poszerzyło dostatecznie drogę odpływu, to komorę prawą zamyka się zeszy- wając dwupiętrowym szwem ciągłym jej przecięte brzegi. W przypadkach znacznego przerostu i zwężenia stożka konieczne jest poszerzenie go łatą, którą przyszywa się szwem ciągłym do brzegów cięcia komorowego. Gdy wąski pierścień zastawkowy i pień tętnicy płucnej wymagają poszerzenia, wówczas łatę przyszywa się do brzegów cięcia na komorze, a następnie do przeciętego pierścienia i pnia aż do rozwidlenia tętnicy (ryc. 5-37).

Read the rest of this entry »

Piozpoznanie

Piozpoznanie potwierdza cewnikowanie serca i angiokardiografla. Zasadniczą rolę w rozpoznaniu odgrywa dwupłaszczyznowa echokardiografia pozwalająca na ustalenie dokładnego rozpoznania. Jako metoda nieinwazyjna może być bezpiecznie stosowana, zwłaszcza u niemowląt z objawami obrzęku płuc.

Leczenie. Nadciśnienie płucne spowodowane zwężeniem żył płucnych lub połączenia między dwiema częściami lewego przedsionka są wskazaniem do wczesnej operacji w wieku niemowlęcym (11). Przy dobrej komunikacji wewnątrz przedsionków i braku zwężeń żył płucnych wskazania do operacji są takie jak w otworze- wtórnym przegrody międzyprzedsionkowej.

Read the rest of this entry »

Otyłość

d. Zmniejszone ciśnienie w klatce piersiowej. Może wystąpić podczas głębokiego oddychania samoistnego, jest także zaznaczone przy niedrożności dróg oddechowych, np. w czasie trudnego wprowadzenia do anestezji.

e. Otyłość. Występują tu zarówno zwiększone ciśnienia w jamie brzusznej132,. jak i niedrożność dróg oddechowych podczas wprowadzenia do anestezji, szczególnie w rękach mniej wprawnych anestezjologów.

Read the rest of this entry »

OMDLENIE

-10. OMDLENIE. Może doprowadzić do tragicznych skutków, jeżeli w porę nie ułoży się chorego w pozycji leżącej. Niebezpieczeństwo takiej sytuacji istnieje podczas anestezji (np. w pozycji siedzącej podczas zabiegów stomatologicznych18) oraz w okresie pooperacyjnym, podczas próby sadzania chorego18.

-11. CHOROBY SERCA. Pewne schorzenia serca przebiegają ze szczególną możliwością wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia: a) przypadki, w których istnieje groźba ostrej zatorowości (śluzak przedsionka lub balotująca na zastawce skrzeplina, która może się oderwać podczas zmiany pozycji) b) w stanach przebiegających z małym rzutem (znaczne nadciśnienie płucne, zaciskające zapalenie osierdzia, duże zwężenie zastawkowe, tamponada serca) c) kardiomiopatie d) niedokrwienie mięśnia sercowego.

Read the rest of this entry »

Leczenie pooperacyjne powikłań płucnych:

-1. ZAPALENIE OSKRZELI. Stosuje się sulfonamidy, środki wykrztuśne, jeżeli to konieczne, leki uspokajające. Inhalacje par mentolu i nalewki benzoesowej działają uśmierzająco w przypadkach zapalenia tchawicy. W cięższych przypadkach antybiotyki.

-2. NIEDODMA PŁUC. Co godzina „uaktywnianie”72: intensywna fizykoterapia polegająca na obracaniu chorego w łóżku, głębokim oddychaniu, pomoc i zachęcanie do kaszlu, drenaż ułożeniowy. W niektórych przypadkach konieczna może być intubacja, przepłukiwania oskrzeli roztworem fizjologicznym lub bronchoskopia. Fizykoterapia skojarzona powinna być z podaniem właściwej dawki analgetyku. Zastosowanie znajduje tu Entonox. W rzadkich przypadkach uciekać się trzeba do intensywnej terapii i sztucznej wentylacji.

Read the rest of this entry »

Leczenie operacyjne

Ogólnie stosowaną operacją jest zamknięcie „okienka” w krążeniu pozaustrojo- wym z dostępu przez podłużne przecięcie mostka. Operację wykonuje się w znieczuleniu śródtchawiczym z oziębieniem ciała do 25-26°C. Kaniulę aortalną wprowadza się wysoko na luku, należy pamiętać o sprawdzeniu tętna na t. szyjnej, aby nie zaburzyć krążenia mózgowego. Na części wstępującej aorty powinno zostać dostatecznie dużo miejsca do założenia klemu oraz wprowadzenia płynu kardioplegicznego. Żyłę główną górną i dolną oraz lewą komorę kaniuluje się w sposób nie odbiegający od normy. W chwili włączenia maszyny do krążenia pozaustrojowego przeciek na poziomie pni naczyniowych zostaje zamknięty przez zaciśnięcie uprzednio podłożonej tasiemki. W przypadku „okienka” odmiany trzeciej, a więc rozległego połączenia między pniami naczyniowymi, obie tętnice zamyka się oddzielnie klemami.

Read the rest of this entry »

INNE CZYNNIKI:

-1. Niedotlenienie160. W wątrobie ulega spalaniu V3 ogólnej zawartości tlenu w ustroju lub 40 ml na metr kwadratowy powierzchni ciała na minutę. 2. Retencja dwutlenku węgla170 (hiperkapnia) jest czynnikiem powodującym uszkodzenie wątroby.

-3. Spadek ciśnienia tętniczego. Normalny przepływ krwi przez wątrobę u człowieka wynosi 1,5–1,8 1 na minutę, z czego 20-40°/o dopływa do wątroby tętnicą wątrobową, a reszta przez żyłę wrotną. Krew w żyle wrotnej zawiera substancje wchłonięte z jelita, a jej wysycenie tlenem wynosi 60-75%, natomiast ciśnienie 8-10 mm Hg (1,0-1,3 kPa).

Read the rest of this entry »

I grupa

I grupa – zaburzenia w oddawaniu moczu. Zastawki stwierdzono wziernikowaniem i badaniem rentgenowskim. Zmian w pęcherzu i górnych drogach moczowych nie ma (71 chłopców).

II grupa – badaniem rentgenowskim stwierdza się poszerzenie tylnej cewki, przerost i beleczkowanie ściany pęcherza. Niewielki odpływ wsteczny lub zwężenie ujść moczowodów i poszerzenie ich światła (55 chłopców).

Read the rest of this entry »

Groźne powikłanie

W przypadku uszkodzenia przewodu piersiowego, w czasie wydzielania przetrwałego przewodu piersiowego czy też t. podobojczykowej, w klatce piersiowej gromadzi się chłonka. Stwierdza się jej obecność w postaci opalizującego płynu wydobywającego się przez dren pozostawiony w klatce piersiowej. W następnych dniach, w miarę poszerzenia diety, płyn staje się mleczny, rozdzielając się w butelce na charakterystyczne warstwy. U noworodków i niemowląt jest to poważne powikłanie utrudniające prowadzenie pooperacyjne. U dzieci starszych wyleczenie uzyskuje się dietą, ograniczeniem płynów i odbarczeniem jamy opłucnej z gromadzącej się chłonki.

Read the rest of this entry »